Okategoriserade

Så fungerar en helikopter

En helikopter drivs av rotorer, det vill säga en eller flera roterande motordrivna vingar. Ett flygplan har en fast vingkonstruktion medan helikoptern får sin lyftkraft genom att man förändrar vinkeln på rotorbladen gentemot luften. När rotorn sätter igång skapas en kraft i motsatt riktning som behöver motverkas för att inte få helikoptern att tippa.

Olika sorters manövrering

gammal helikopterNär man ser en helikopter lyfta kan man nästan ana vridmomentet och det finns olika tekniska lösningar för att förhindra en okontrollerad rotation; stjärtrotorer eller rotorer monterade framtill alternativt på sidorna av helikoptern. Stjärtrotorn är den absolut vanligast förekommande och är också väl synlig på helikopterns stjärtparti. Det finns även modeller som är inbyggda istället, då skapar en inbyggd fläkt en luftström i andra riktningen istället.

De snabbaste helikoptrarna

Nackdelen med stjärtrotorer är att de stjäl kraft från huvudrotorn som därmed förlorar i lyftkraft. Tunga militära transporthelikoptrar använder därför oftast tandemrotorer som har en huvudrotor monterade fram och den andra baktill. Därmed kan mer kraft utvinnas. Koaxialrotorer, som huvudsakligen tillverkas i Ryssland, har en huvudrotor som är monterad över den andra rotorn, fast på samma axel. Detta gör sådana helikoptrar till de snabbaste, men även till de mest komplicerade ur ett mekaniskt perspektiv. Även tvärgående och överlappande rotorer finns.

Unika funktioner för helikoptrar

Med styrspaken i högerhanden styr föraren helikoptern i längs- och sidled och med vänsterhanden stigspaken i höjdled. Pedalerna används till att kontrollera helikoptern i girled. Den väsentligaste funktionen som skiljer helikoptern från ett flygplan är dess förmåga att hovra, det vill säga att hålla sig svävande i luften på samma plats en längre stund. Om motorn hos en helikopter slutar att fungera kan den fortsätta att autorotera. Helikoptrar har fascinerat människan sedan länge och kommer att förmodligen att fortsätta göra det även i framtiden.