Okategoriserade

Militära helikoptrar

Det finns mycket man kan göra med helikoptrar och flygplan. Som exempel har speltillverkaren Microgaming tillverkat en spelautomat ”hot air slot” för alla som vill spela nätcasino i Sverige. Är vädret bra kan man också roa sig med att själv flyga Man kan också roa sig med att flyga sina egna, små radiostyrda helikoptrar. Men men kanske allra viktigaste så är helikoptern är en viktig och nödvändig del i ett lands försvarsmakt.

Helikoptern kan starta och landa vertikalt, hovra och flyga långsamt, alltsammans saker som flygplan inte kan. Inom det militära används olika typer av helikoptrar; transporthelikoptrar som amerikanska Sikorsky UH-60, understödshelikoptrar som brittiska Westland Lynx och ubåtsjakthelikoptrar som amerikanska Boeing Vertol 107.

Inga attackhelikoptrar i Sverige

hot air microgramingDet man kanske oftast förknippar militära helikoptrar med är attackhelikoptrar, som exempelvis ryska Mil Mi-28. De är konstruerade för att bära vapen och för detta syfte ofta utrustade med automatkanon, raketkapslar samt pansarvärnsrobotar. De behöver även ha ballistiskt skydd samt varnings- och motverkanssystem (VMS), bestående av olika former av varnare; laser, radar eller robotskott. Det svenska försvaret har aldrig haft attackhelikoptrar eftersom vi har just en försvarsmakt och inte en angripande militär.

Det svenska försvarets helikopterflyg

I Sverige ansvarar försvarsmaktens helikopterflottilj för all militär helikopterverksamhet inom landet, vilket den har gjort sedan 1998. Innan dess var helikopterflyget underställt de olika försvarsgrenarna. Under åren har många internationella uppdrag utförts av flottiljen, bland annat i Kosovokriget 2006-2007 och under flera omgångar både i Adenviken och Afghanistan. I huvudsak har insatserna syftat till understöd inom transport, sjukvård, spaning och övervakning. Helikopterflottiljens valspråk är ”Semper parati”, alltid redo.

Drabbat av haverier

mil mi 28 havor ryssland

I stora krig med flera parter eller till och med stater är det vanligt att olika typer av attackhelikoptrar används. I Sverige däremot används helikopterflottiljens maskiner till understöd så som transporter, sjukvård och som spaningsresurs. Under 00-talet har det svenska helikopterflyget drabbats av flera haverier med dödlig utgång, vilket har föranlett Satens haverikommission att ifrågasätta de senaste årens organisationsförändringar och försvarsbeslut inom svenskt militärt helikopterflyg.