Okategoriserade

Flygskatten i Sverige

I april 2018 infördes det flygskatt i Sverige. Man ville inte att flyget skulle slippa undan då det är skatt på våra andra transportsätt. Syfte var också att uppmuntra till kortare resor och i och med det minska flygets inverkan på klimatet. Man vill även uppmuntra till andra sätt att resa.

Vad innebär flygskatten?

Det är flygbolagen som ska betala flygskatten men det kan givetvis bidra till att biljettpriserna höjs, vilket flygbolagen nu flaggar för. Ju länge man reser, desto högre flygskatt. Ett tips, om man nu tänker på att flyga till exempel till USA så kan man boka in en mellanlandning i Frankfurt. För de som reser i arbetet inom Sverige, det vill säga ganska korta resor, kommer det att kosta 60 kronor per passagerare i flygskatt.

Flygets påverkan på klimatet

Flyget är en av de faktorer som orsakar störst utsläpp av koldioxid i världen. Om man ser till procent står det för bara en procent i Sverige, anledningen till den låga siffran är på grund av att det inte är så många människor som flyger. Så även om det blir dyrare att flyga så tar vi samtidigt vårt ansvar för klimatet.

Miljön måste prioriteras

Det är många som klagar på alla dessa skatter, men ibland får man fråga sig varför vi betalar skatt. I det här fallet leder det till något bra och om man tycker att det är för dyrt att flyga kanske man ska ta tåget nästa gång. Man kan ju tycka att det är orättvis att bara vi ska betala för att rädda klimatet, men som ett välbärgat land måste vi föregå med gott exempel.