Okategoriserade

Vi flyger mindre

Att flyga har länge varit det självklara valet för semestern och affärsresan, men nya rapporter visar att trenden håller på att ändras. Sveriges största flygplatser har sett en minskning i antalet landningar samtidigt som antalet tågresenärer har ökat. Den omdebatterade flygskatten samt en svagare krona har gjort att det blivit dyrare att flyga vilket är en förklaring till varför folk väljer bort flyget.

Trendigt att åka tåg

fler åker tåg mindre flygplan i sverigeI takt med att flygresandet har minskat har vi sett en ökning i antalet tågresenärer. SJ rapporterar en ökning med 1,5 miljoner bokningar under 2018 jämfört med året innan. Swedavias presschef Robert Pletzin tror att klimatdebatten är en av anledningarna till att folk väljer tåget framför flyget men självklart finns det andra förklaringar. Den varma sommaren har gjort att folk gärna har semester i Sverige och då föredrar många att resa med tåg.

SAS-strejken har påverkat resultatet

Den uppmärksammade SAS-strejken varade i 7 dagar och drabbade över 380 000 resenärer vilket syns tydligt i rapporten. Swedavia meddelar att antalet landningar minskade med hela 19 % under april. SAS vd Rickard Gustafsson säger att företagets strejk även har kostat dem mycket förtroendekapital, och industriexperter tror nu att SAS kommer att erbjuda flygbiljetter till låga priser för att återuppbygga kundernas förtroende.

Flera anledningar att välja bort flyget

Förra året såg man en minskning på 2 % på Sveriges största flygplatser, och trenden har fortsatt under 2019 då man såg en minskning på 5 % under första kvartalet jämfört med samma period 2018. Det finns flera anledningar till varför folk väljer andra transportmedel men framför allt tros det vara av ekonomiska och miljömässiga skäl. SJ:s rapporter visar istället en ökning vilket tyder på att folk byter ut flyget mot tåget.