Okategoriserade

Airbus Bird of Prey

Airbus utvecklar flygplan som är inspirerade av den majestätiska albatrossen. Planen ska kunna flaxa med vingarna för att de ska kunna flyga med högre effektivitet och lägre vikt. Detta är ett koncept som redan har testats av militären som använt sig av denna typ av vinge på hangarflyg under många år.

Bara vingspetsen ska flaxa

airbus-bird-of-prey-vingarAirbus utvecklar flygplanen på så sätt att endast en del av vingen kommer att flaxa. Detta handlar om den yttersta spetsen av vingen och prototypen som har utvecklats med flaxande vingspetsar kallas för Albatross one. Än så länge kan man inte realisera tekniken utan det handlar om att testa hur flygplanet fungerar med både låsta vingar och fritt flaxande vingspetsar.

Längre och lättare vingar

Idag fungerar det så att när den typen av plan man använder sig av idag stöter på turbulens eller kraftiga vindar så leds starka krafter in mot flygkroppen. Detta sker via vingen och därför krävs det att man har kraftiga och tunga vingar med extra förstärkning. Med flaxande vingspetsar kommer man istället kunna manövrera vindarna och detta kommer att leda till lättare vingar och mindre vikt.

Långt kvar innan man kan realisera tekniken

Idag arbetar man fortfarande med ett skalplan och man har testat tekniken med låsta och frikopplade vingar. Härnäst kommer man att testa hur det fungerar att anpassa vingarna efter färd. Det vill säga: låsa dem och frikoppla dem. När detta är gjort kan man börja att planera skalor och därefter kommer det inte ta lång tid innan det finns flygplan med flaxande vingar på marknaden.