Okategoriserade

Upphandling om brandflygplan till Sverige

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MBS) har nyligen startat en upphandling som gör att Sverige kan få två mindre vattenskopande brandflygplan under åren 2020-2023. Under åren 2021-2023 finns det möjlighet att utöka denna tjänst till fyra vattenskopande brandflygplan. Varje enstaka flygplan kommer kunna släppa ut minst 3000 liter per fällning.

Kan hjälpa till att släcka bränder tidigt

vattenskopande flygplan upphandling sverigeDessa större brandflygplan kommer i större utsträckning stoppa skogsbränderna innan de blir oöverkomligt stora. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har sedan 2019 helikoptrar, men dessa fäller enbart 800-1300 liter vatten. Dessa vattenskopande brandflygplan är därför mer kraftfulla mot skogsbränder och kommer snabbare och lättare förhindra eldens spridning. Även om brandflyg enbart kan användas som komplement till de insatser som sker på marken hjälper de vattenskopande brandflygen märkbart bättre än de nuvarande helikoptrarna.

Skogsbränder allt vanligare

Då skogsbränder blir allt vanligare är det viktigt med större brandflygplan. Runt omkring i världen brinner det oftare och oftare i skogen, och så även i Sverige. MSB menar att det i framtiden kommer behövas större skopande flygplan, men att Sverige nu behöver öva upp den teknik som krävs för att fälla vatten. Denna teknik bör övas upp med de mindre skopande flygplanen av kostnadsskäl.

Brandflygplan – så fungerar det

De skopande brandflygplanen finns i flera olika varianter. De olika varianterna skiljer sig beroende på vilken teknik de använder sig av då de skopar vattnet. Vanligast är att flygplanen flyger precis ovanför vattenytan och samtidigt skopar upp flera tusen liter vatten, för att sedan med hjälp av markpersonal ledas till brandområdet där de släpper vattnet. Vattnet kan tas upp ur till exempel sjöar och älvar.