Okategoriserade

Militära helikoptrar

Det finns mycket man kan göra med helikoptrar och flygplan. Som exempel har speltillverkaren Microgaming tillverkat en spelautomat ”hot air slot” för alla som vill spela nätcasino i Sverige. Är vädret bra kan man också roa sig med att själv flyga Man kan också roa sig med att flyga sina egna, små radiostyrda helikoptrar. Men men kanske allra viktigaste så är helikoptern är en viktig och nödvändig del i ett lands försvarsmakt.

Helikoptern kan starta och landa vertikalt, hovra och flyga långsamt, alltsammans saker som flygplan inte kan. Inom det militära används olika typer av helikoptrar; transporthelikoptrar som amerikanska Sikorsky UH-60, understödshelikoptrar som brittiska Westland Lynx och ubåtsjakthelikoptrar som amerikanska Boeing Vertol 107.

Inga attackhelikoptrar i Sverige

hot air microgramingDet man kanske oftast förknippar militära helikoptrar med är attackhelikoptrar, som exempelvis ryska Mil Mi-28. De är konstruerade för att bära vapen och för detta syfte ofta utrustade med automatkanon, raketkapslar samt pansarvärnsrobotar. De behöver även ha ballistiskt skydd samt varnings- och motverkanssystem (VMS), bestående av olika former av varnare; laser, radar eller robotskott. Det svenska försvaret har aldrig haft attackhelikoptrar eftersom vi har just en försvarsmakt och inte en angripande militär.

Det svenska försvarets helikopterflyg

I Sverige ansvarar försvarsmaktens helikopterflottilj för all militär helikopterverksamhet inom landet, vilket den har gjort sedan 1998. Innan dess var helikopterflyget underställt de olika försvarsgrenarna. Under åren har många internationella uppdrag utförts av flottiljen, bland annat i Kosovokriget 2006-2007 och under flera omgångar både i Adenviken och Afghanistan. I huvudsak har insatserna syftat till understöd inom transport, sjukvård, spaning och övervakning. Helikopterflottiljens valspråk är ”Semper parati”, alltid redo.

Drabbat av haverier

mil mi 28 havor ryssland

I stora krig med flera parter eller till och med stater är det vanligt att olika typer av attackhelikoptrar används. I Sverige däremot används helikopterflottiljens maskiner till understöd så som transporter, sjukvård och som spaningsresurs. Under 00-talet har det svenska helikopterflyget drabbats av flera haverier med dödlig utgång, vilket har föranlett Satens haverikommission att ifrågasätta de senaste årens organisationsförändringar och försvarsbeslut inom svenskt militärt helikopterflyg.

Okategoriserade

Så fungerar en helikopter

En helikopter drivs av rotorer, det vill säga en eller flera roterande motordrivna vingar. Ett flygplan har en fast vingkonstruktion medan helikoptern får sin lyftkraft genom att man förändrar vinkeln på rotorbladen gentemot luften. När rotorn sätter igång skapas en kraft i motsatt riktning som behöver motverkas för att inte få helikoptern att tippa.

Olika sorters manövrering

gammal helikopterNär man ser en helikopter lyfta kan man nästan ana vridmomentet och det finns olika tekniska lösningar för att förhindra en okontrollerad rotation; stjärtrotorer eller rotorer monterade framtill alternativt på sidorna av helikoptern. Stjärtrotorn är den absolut vanligast förekommande och är också väl synlig på helikopterns stjärtparti. Det finns även modeller som är inbyggda istället, då skapar en inbyggd fläkt en luftström i andra riktningen istället.

De snabbaste helikoptrarna

Nackdelen med stjärtrotorer är att de stjäl kraft från huvudrotorn som därmed förlorar i lyftkraft. Tunga militära transporthelikoptrar använder därför oftast tandemrotorer som har en huvudrotor monterade fram och den andra baktill. Därmed kan mer kraft utvinnas. Koaxialrotorer, som huvudsakligen tillverkas i Ryssland, har en huvudrotor som är monterad över den andra rotorn, fast på samma axel. Detta gör sådana helikoptrar till de snabbaste, men även till de mest komplicerade ur ett mekaniskt perspektiv. Även tvärgående och överlappande rotorer finns.

Unika funktioner för helikoptrar

Med styrspaken i högerhanden styr föraren helikoptern i längs- och sidled och med vänsterhanden stigspaken i höjdled. Pedalerna används till att kontrollera helikoptern i girled. Den väsentligaste funktionen som skiljer helikoptern från ett flygplan är dess förmåga att hovra, det vill säga att hålla sig svävande i luften på samma plats en längre stund. Om motorn hos en helikopter slutar att fungera kan den fortsätta att autorotera. Helikoptrar har fascinerat människan sedan länge och kommer att förmodligen att fortsätta göra det även i framtiden.

Okategoriserade

Helikopterns historia

Jag trodde aldrig jag skulle flyga helikopter över världens största religiösa historiska monument – men vad fel jag hade. I samma stund jag såg helikoptern ville jag upp i den. Där satt två dagar senare jag i en modern flygande maskin med historiens vingslag i form av Ankor Wat under fötterna och började fundera. När kom egentligen helikoptern till? Hur gammalt Angkor var visste jag – men helikoptern?

Da Vinci ritade helikoptern under 1400-talet

Jag läste på och såg att den första ritningen av en helikopter gjordes av Leonardo da Vinci redan på 1400-talet. Bara trehundra år efter att templen i Angkor började byggas. I själva verket finns det bevis för att det just när Angkor byggdes, hade det redan funnits utkast till Gyroplane liknande skapelse i Kina. 1907 kom den första helikoptern som kunde ha passagerare eller pilot till.

da vinci helikopter

Gyroplane är lätta att manövrera

Ett gyroplane, är en flygfarkost med propeller högst upp. Helikopter är ett exempel. Fördelen är att du kan lyfta och på en mycket liten yta där ett vanligt flygplan hade behövt plats. Du kan flyga nära marken, hoovra ovanför havet, och du kan flyga saktare och med större precision. National Geographic använder en viss, mindre, typ av dessa när de filmar naturfilmer från ovan.

Kommer helikoptern att utveckla staden?

Om helikoptern kommer att fortsätta att utvecklas kan det påverka flygplatser i framtiden. Det mest logiska sättet att lyfta och landa är upp och ned vertikalt. Krävs mindre plats, kan helikopterflygfält ligga inne i städerna, och färre vägar och parkeringshus behövas. Tänk vad det skulle kunna göra med en stadskärna! Gröna ytor att landa på och små helikoptrar som surrar runt plättarna.

Okategoriserade

Helikoptrar som är kända

När någon säger ordet helikopter frammanas nog två olika bilder. Dels en tungt lastad, maffig amerikansk arméhelikopter, en Mil Mi-24 Hind gunship, som Rambo blir jagad av i First Blood II. Dels en Bell 206 JetRanger, en av världens mest framgångsrika helikoptertyper och sinnebilden för hur en helikopter ser ut.

obamas helikopterObamas helikopter i Sverige

2013 skrevs helikopter historia i Stockholm när Obamas helikopter Marine One sågs flyga vid Gärdet i Stockholm vid hans statsbesök i Sverige. Modellen var en VH-60N Whitehawk som använts sedan 1988 och är en föregångare till de Blackhawk helikoptrar som det svenska försvaret köpt in under namnet Helikopter 16. Ofta när den amerikanska presidenten flyger så lyfter en hel grupp identiska helikoptrar samtidigt, men vid varje givet tillfälle kan endast en vara Marine One, nämligen den som han färdas i.

Rånet i Västberga

Annars finns Sveriges mest kända helikopter kanske lite överraskande i Tärnaby. Den turisthelikopter som nu används till att flyga turen Hemavan-Tärnaby med lasten full av turister är ingen mindre än den ”rånhelikopter” som 2009 användes vid det mest spektakulära rånet i svensk kriminalhistoria, då G4S värdedepå i Västberga rånades på 39 miljoner kronor med hjälp av en stulen helikopter. Man skapade historia genom att landa helikoptern på depåtaket.

Människans dröm att kunna flyga

Människans intresse för flygning och helikoptrar går långt tillbaka i tiden. Redan Leonardo da Vinci skissade på att bygga en helikopter men det skulle dröja till början av 1900-talet innan de första riktiga helikopterflygningarna lyckades. Resten är historia. Nu för tiden används ofta helikoptrar för att serva civilsamhället; ambulanshelikoptrar eller andra räddningshelikoptrar. Exempelvis är de mycket viktiga vid insatser mot skogsbränder.

Okategoriserade

Olika typer av helikopterlicenser

Denna sida kommer handla om allting som har med helikoptrar att göra. Ett intresse som växer hos många svenskar där både modellbyggande och att faktiskt flyga helikopter växer i populäritet. För dig som är nyfiken på att ta helikoptercertifikat kan det vara bra att veta vilken typ av certifikat man kan ta:

  • helikopterPrivate Pilot License (PPL) vilket är en licens så att du får flyga helikopter privat. Det innebär även att du kommer ta med vänner, familj och bekanta på dina flygturer. Denna licens är vanligast för privatpersoner och kostar runt hundra tusen kronor att ta.
  • Commercial Pilot Licence (CPL) är en licens som gör att du får flyga helikopter som jobb. Exempelvis rundflygningar med turister och liknande, dock inte för så kallade tvåoilotsystem.
  • Airline Transport Pilot License (ATPL) med denna licens kan du agera befälhavare för de flesta typer av helikoptrar, dock en i tvåpilotssystem utan ATPL-certifikat.
  • Instrument Rating (IR) är ett komplement till PPL och CPL vilket innebär att du får flyga under andra väderomständigheter med hjälp av instrument.
  • Multi Crew Cooperation (MCC) är den nödvändiga licensen för att flyga i tvåpilotsystem. OBS att denna licens kostar väldigt mycket pengar och inte rekommenderas för privatpersoner. De som tar denna typ av licens får det oftast betalt av företaget de jobbar på.