Okategoriserade

Helikopterns historia

Jag trodde aldrig jag skulle flyga helikopter över världens största religiösa historiska monument – men vad fel jag hade. I samma stund jag såg helikoptern ville jag upp i den. Där satt två dagar senare jag i en modern flygande maskin med historiens vingslag i form av Ankor Wat under fötterna och började fundera. När kom egentligen helikoptern till? Hur gammalt Angkor var visste jag – men helikoptern?

Da Vinci ritade helikoptern under 1400-talet

Jag läste på och såg att den första ritningen av en helikopter gjordes av Leonardo da Vinci redan på 1400-talet. Bara trehundra år efter att templen i Angkor började byggas. I själva verket finns det bevis för att det just när Angkor byggdes, hade det redan funnits utkast till Gyroplane liknande skapelse i Kina. 1907 kom den första helikoptern som kunde ha passagerare eller pilot till.

da vinci helikopter

Gyroplane är lätta att manövrera

Ett gyroplane, är en flygfarkost med propeller högst upp. Helikopter är ett exempel. Fördelen är att du kan lyfta och på en mycket liten yta där ett vanligt flygplan hade behövt plats. Du kan flyga nära marken, hoovra ovanför havet, och du kan flyga saktare och med större precision. National Geographic använder en viss, mindre, typ av dessa när de filmar naturfilmer från ovan.

Kommer helikoptern att utveckla staden?

Om helikoptern kommer att fortsätta att utvecklas kan det påverka flygplatser i framtiden. Det mest logiska sättet att lyfta och landa är upp och ned vertikalt. Krävs mindre plats, kan helikopterflygfält ligga inne i städerna, och färre vägar och parkeringshus behövas. Tänk vad det skulle kunna göra med en stadskärna! Gröna ytor att landa på och små helikoptrar som surrar runt plättarna.