Okategoriserade

Nytt svart hål upptäckt i udda storlek

Svarta hål är något av det mest mystiska och spännande som finns i universum. Nu har forskarna upptäckt ett nytt svart hål men med en väldigt ovanlig storlek. Det innebär enligt forskarna att det måste vara bildat på något annat sätt än de svarta hålen som vi redan känner till.

Ny metod bakom upptäckten

LB-1 svart hål rymdenDet svarta hålet har upptäckts med en ny metod vid Kinas nationella astronomiska observatorium. Normalt upptäcks svarta hål genom att mäta röntgenstrålning men nu har man hittat en metod genom att mäta banrörelser. Det finns två typer av svarta hål som astronomer känner till sedan tidigare: de vanliga som har en massa på upp till 20 gånger solens massa och de supermassiva som brukar ligga i centrum av galaxer med en massa på upp till miljarder gånger solens.

Utmaning för forskarna

Det svarta hålet som nu har upptäckts har fått namnet LB-1 och ligger i Vintergatan med ett avstånd på 15 000 ljusår från jorden. Det har en massa som är 70 gånger solens, vilket alltså är en storlek emellan de svarta hål som man redan känner till. Den ovanliga storleken gör att det inte stämmer in i de vanliga modellerna för hur stjärnor utvecklas.

Forskningen är bara i startgroparna

Det kommer att bli en utmaning för forskarna att hitta teoretiska förklaringar till hur det här varianten av svarta hålet har uppkommit. Det bekräftar även att forskningen bara är i början av att förklara uppkomsten av stjärnor och vilka mekanismer som skapar de svarta hålen. De nya metoderna gör att forskarna kommer att upptäcka fler och fler svarta hål och få mer kunskap om de svarta hålens massor och åldrar.