Okategoriserade

Jas 39 Gripen

I början av 1970-talet så beslutade Sveriges regering att tillverka ett stridsflygplan som senare skulle ersätta de Viggen plan som redan fanns i det svenska flygvapnet. Dessa plan skulle användas i tre olika områden jakt- attack och spaningsuppdrag, därav benämningen JAS. Tillverkare är SAAB AB, som dessutom hade tillverkat Viggen planen.

Beställning och användningsområde i det svenska flygvapnet

jas 39 gripen bildTurerna kring beställningen av stridsflygplanen har varit många men 1983 så beslutade Sveriges Riksdag att en beställning på 3 delserier skulle läggas upp. Totalt sett så har 204 flygplan beställts in till det svenska flygvapnet under åren och de tillverkas av SAAB i Linköping. Jas 39 Gripen finns i serier A/B/C/D och den senaste versionen som heter E/F är under utveckling. JAS planen är, till skillnad från sin föregångare Viggen, tvåsitsiga, de har större bränsletankar och en starkare motor.

Sveriges kanske mest omtalade flygplan

En händelse som inträffade under Vattenfestivalen i Stockholm 1993 fick majoriteten av den svenska befolkningen att få upp ögonen för Gripen planen. Under en uppvisning så störtade stridsflygplanet mitt bland åskådarna. Det var inte första gången, eller sista, som ett Gripen plan störtat och i ett flertal gånger så har det berott på styrsystemet. De har även varit involverade i muthärvor i Brasilien och det har även framkommit att versionerna C/D inte har ett kompatibelt kommunikationssystem med det svenska försvaret.

Jas 39 Gripens framtid?

Trots att det blåst mycket kring Jas planen så har SAAB AB och det svenska försvaret sålt ett flertal plan till bland annat Thailand och Sydafrika. Man hyr dessutom ut flygplan ur det svenska flygvapnet till Ungern och Tjeckien som även använt sina plan i internationella sammanhang. Tillverkningen av JAS 39 Gripen fortsätter såldes och i den nya version Gripen E (ensitsigt) och F (tvåsitsigt) så kommer planen ha ett större skrov, större motor samt en förmåga att landat på en landningsbana som endast är 800 meter.

Okategoriserade

Fakta om tiltrotorflygplan

Ett tiltrotorflygplan förenar det bästa hos de två urprungsmaskinerna flygplan och helikopter. Ett tiltrotorflygplan kan stiga rakt upp som en helikopter vilken minskar kravet på en start- och landningsbana avsevärt, och flyger framåt som ett flygplan vilket ger en mycket snabb och stabil luftfärd. Det kallas även konvertitplan, av engelskans ord för förvandling, conversion.

Den flygteknik som används

Detta plan, som är ett mellanting mellan en helikopter och ett flygplan, använder teknik som består av två stycken vridbara gondoler där rotorer sitter monterade längs ut på vingarna. Detta möjliggör att tiltrotorplanet kan lyfta vertikalt, för att sedan när rotorn vrids – alltså tiltas – förflytta sig framåt horisontellt. När de är helt tiltade framåt kommer rotorn att fungera som en propeller.

Var används tiltrotorplan i dag?

Idag används ett tiltrotorplan i stort sett endast inom områden där en mycket liten landningsbana kräver ett vertikalt lyft, men där långa avstånd och stor kraft samtidigt kräver att man har ett plan som kan ha en klart större räckvidd än en helikopter. Hangarfartyg och oljeriggar ute till havs är idag de två främsta användningsområdena för denna typ av tvåmotoriga flygplan.

tiltorflygplan

Framtida möjligheter för ett tiltrotorflygplan?

Eftersom de flesta modeller av tiltrotorflygplan idag fortfarande befinner sig på prototypstadiet, kan vi nog vänta oss en ökande marknad för detta plan framöver. Vår individualism och vårt begär efter nya unika upplevelser tar oss långa och längre bort från de större turismströmmarna. Det är inte otroligt att vi i framtiden ser hotell byggda ute på en gammal oljerigg, eller vid en otillgänglig bergskedja i främmande land.

Okategoriserade

Fakta om flygplan

Ett flygplan är en farkost som färdas i luften och är byggt med breda fasta vingar, lite som en lastbil fast i luften. Precis som det behövs lastbilsförsäkringar behövs även försäkring för flygplan och ta mig på orden då jag säger att det är långt ifrån billigt. Försäkringar för flygplan kan ofta kosta flera miljoner kronor per år beroende på modell. Grundidén med att skapa flygplan var att bygga en ny form av transport för att kunna frakta varor och människor mellan olika länder. Flygplan skapades också som ett hjälpmedel i militära angelägenheter för att användas under krig.

Att flyga – en mänsklig dröm!

helikopter lastbilAtt flyga har alltid varit något som människan har intresserat sig för och det finns en hel rad av försök till att flyga genom vår historia och den första genomförda lyckade flygningen med en pilot i planet gjordes i mitten på 1800-talet i ett glidflygplan. Första gången det flögs med ett motordrivet flygplan skedde år 1903 av bröderna Wright i amerikanska delstaten North Carolina.

Flygplanet genom historien!

Några av de första ritningarna av ett flygplan skapades av den kände konstnären Leonardo da Vinci i slutet av 1400-talet. Det var inte förrän i slutet på 1700-talet man började förstå vilka krafter som bör verka på ett flygplan för att kunna flyga. Därefter på bara lite mer än 100 år så har flygplanets historia utökats från att ha varit i luften i några minuter till den kapacitet ett flygplan har idag.

Flygplanet – En fantastisk uppfinning!

Människans längtan efter att flyga har helt klart fört oss till nya höjder idag. Det är svårt att tänka sig att det motordrivna flygplanet bara har verkat i vår historia i dryga 100 år sedan den första lyckade flygningen av bröderna Wright 1903. De första ritningarna på flygande fordon kan man spåra tillbaka ända till 1400-talet av konstnären Leonardo da Vinci.

Okategoriserade

Militära helikoptrar

Det finns mycket man kan göra med helikoptrar och flygplan. Som exempel har speltillverkaren Microgaming tillverkat en spelautomat ”hot air slot” för alla som vill spela nätcasino i Sverige. Är vädret bra kan man också roa sig med att själv flyga Man kan också roa sig med att flyga sina egna, små radiostyrda helikoptrar. Men men kanske allra viktigaste så är helikoptern är en viktig och nödvändig del i ett lands försvarsmakt.

Helikoptern kan starta och landa vertikalt, hovra och flyga långsamt, alltsammans saker som flygplan inte kan. Inom det militära används olika typer av helikoptrar; transporthelikoptrar som amerikanska Sikorsky UH-60, understödshelikoptrar som brittiska Westland Lynx och ubåtsjakthelikoptrar som amerikanska Boeing Vertol 107.

Inga attackhelikoptrar i Sverige

hot air microgramingDet man kanske oftast förknippar militära helikoptrar med är attackhelikoptrar, som exempelvis ryska Mil Mi-28. De är konstruerade för att bära vapen och för detta syfte ofta utrustade med automatkanon, raketkapslar samt pansarvärnsrobotar. De behöver även ha ballistiskt skydd samt varnings- och motverkanssystem (VMS), bestående av olika former av varnare; laser, radar eller robotskott. Det svenska försvaret har aldrig haft attackhelikoptrar eftersom vi har just en försvarsmakt och inte en angripande militär.

Det svenska försvarets helikopterflyg

I Sverige ansvarar försvarsmaktens helikopterflottilj för all militär helikopterverksamhet inom landet, vilket den har gjort sedan 1998. Innan dess var helikopterflyget underställt de olika försvarsgrenarna. Under åren har många internationella uppdrag utförts av flottiljen, bland annat i Kosovokriget 2006-2007 och under flera omgångar både i Adenviken och Afghanistan. I huvudsak har insatserna syftat till understöd inom transport, sjukvård, spaning och övervakning. Helikopterflottiljens valspråk är ”Semper parati”, alltid redo.

Drabbat av haverier

mil mi 28 havor ryssland

I stora krig med flera parter eller till och med stater är det vanligt att olika typer av attackhelikoptrar används. I Sverige däremot används helikopterflottiljens maskiner till understöd så som transporter, sjukvård och som spaningsresurs. Under 00-talet har det svenska helikopterflyget drabbats av flera haverier med dödlig utgång, vilket har föranlett Satens haverikommission att ifrågasätta de senaste årens organisationsförändringar och försvarsbeslut inom svenskt militärt helikopterflyg.

Okategoriserade

Så fungerar en helikopter

En helikopter drivs av rotorer, det vill säga en eller flera roterande motordrivna vingar. Ett flygplan har en fast vingkonstruktion medan helikoptern får sin lyftkraft genom att man förändrar vinkeln på rotorbladen gentemot luften. När rotorn sätter igång skapas en kraft i motsatt riktning som behöver motverkas för att inte få helikoptern att tippa.

Olika sorters manövrering

gammal helikopterNär man ser en helikopter lyfta kan man nästan ana vridmomentet och det finns olika tekniska lösningar för att förhindra en okontrollerad rotation; stjärtrotorer eller rotorer monterade framtill alternativt på sidorna av helikoptern. Stjärtrotorn är den absolut vanligast förekommande och är också väl synlig på helikopterns stjärtparti. Det finns även modeller som är inbyggda istället, då skapar en inbyggd fläkt en luftström i andra riktningen istället.

De snabbaste helikoptrarna

Nackdelen med stjärtrotorer är att de stjäl kraft från huvudrotorn som därmed förlorar i lyftkraft. Tunga militära transporthelikoptrar använder därför oftast tandemrotorer som har en huvudrotor monterade fram och den andra baktill. Därmed kan mer kraft utvinnas. Koaxialrotorer, som huvudsakligen tillverkas i Ryssland, har en huvudrotor som är monterad över den andra rotorn, fast på samma axel. Detta gör sådana helikoptrar till de snabbaste, men även till de mest komplicerade ur ett mekaniskt perspektiv. Även tvärgående och överlappande rotorer finns.

Unika funktioner för helikoptrar

Med styrspaken i högerhanden styr föraren helikoptern i längs- och sidled och med vänsterhanden stigspaken i höjdled. Pedalerna används till att kontrollera helikoptern i girled. Den väsentligaste funktionen som skiljer helikoptern från ett flygplan är dess förmåga att hovra, det vill säga att hålla sig svävande i luften på samma plats en längre stund. Om motorn hos en helikopter slutar att fungera kan den fortsätta att autorotera. Helikoptrar har fascinerat människan sedan länge och kommer att förmodligen att fortsätta göra det även i framtiden.

Okategoriserade

Helikopterns historia

Jag trodde aldrig jag skulle flyga helikopter över världens största religiösa historiska monument – men vad fel jag hade. I samma stund jag såg helikoptern ville jag upp i den. Där satt två dagar senare jag i en modern flygande maskin med historiens vingslag i form av Ankor Wat under fötterna och började fundera. När kom egentligen helikoptern till? Hur gammalt Angkor var visste jag – men helikoptern?

Da Vinci ritade helikoptern under 1400-talet

Jag läste på och såg att den första ritningen av en helikopter gjordes av Leonardo da Vinci redan på 1400-talet. Bara trehundra år efter att templen i Angkor började byggas. I själva verket finns det bevis för att det just när Angkor byggdes, hade det redan funnits utkast till Gyroplane liknande skapelse i Kina. 1907 kom den första helikoptern som kunde ha passagerare eller pilot till.

da vinci helikopter

Gyroplane är lätta att manövrera

Ett gyroplane, är en flygfarkost med propeller högst upp. Helikopter är ett exempel. Fördelen är att du kan lyfta och på en mycket liten yta där ett vanligt flygplan hade behövt plats. Du kan flyga nära marken, hoovra ovanför havet, och du kan flyga saktare och med större precision. National Geographic använder en viss, mindre, typ av dessa när de filmar naturfilmer från ovan.

Kommer helikoptern att utveckla staden?

Om helikoptern kommer att fortsätta att utvecklas kan det påverka flygplatser i framtiden. Det mest logiska sättet att lyfta och landa är upp och ned vertikalt. Krävs mindre plats, kan helikopterflygfält ligga inne i städerna, och färre vägar och parkeringshus behövas. Tänk vad det skulle kunna göra med en stadskärna! Gröna ytor att landa på och små helikoptrar som surrar runt plättarna.

Okategoriserade

Helikoptrar som är kända

När någon säger ordet helikopter frammanas nog två olika bilder. Dels en tungt lastad, maffig amerikansk arméhelikopter, en Mil Mi-24 Hind gunship, som Rambo blir jagad av i First Blood II. Dels en Bell 206 JetRanger, en av världens mest framgångsrika helikoptertyper och sinnebilden för hur en helikopter ser ut.

obamas helikopterObamas helikopter i Sverige

2013 skrevs helikopter historia i Stockholm när Obamas helikopter Marine One sågs flyga vid Gärdet i Stockholm vid hans statsbesök i Sverige. Modellen var en VH-60N Whitehawk som använts sedan 1988 och är en föregångare till de Blackhawk helikoptrar som det svenska försvaret köpt in under namnet Helikopter 16. Ofta när den amerikanska presidenten flyger så lyfter en hel grupp identiska helikoptrar samtidigt, men vid varje givet tillfälle kan endast en vara Marine One, nämligen den som han färdas i.

Rånet i Västberga

Annars finns Sveriges mest kända helikopter kanske lite överraskande i Tärnaby. Den turisthelikopter som nu används till att flyga turen Hemavan-Tärnaby med lasten full av turister är ingen mindre än den ”rånhelikopter” som 2009 användes vid det mest spektakulära rånet i svensk kriminalhistoria, då G4S värdedepå i Västberga rånades på 39 miljoner kronor med hjälp av en stulen helikopter. Man skapade historia genom att landa helikoptern på depåtaket.

Människans dröm att kunna flyga

Människans intresse för flygning och helikoptrar går långt tillbaka i tiden. Redan Leonardo da Vinci skissade på att bygga en helikopter men det skulle dröja till början av 1900-talet innan de första riktiga helikopterflygningarna lyckades. Resten är historia. Nu för tiden används ofta helikoptrar för att serva civilsamhället; ambulanshelikoptrar eller andra räddningshelikoptrar. Exempelvis är de mycket viktiga vid insatser mot skogsbränder.

Okategoriserade

Olika typer av helikopterlicenser

Denna sida kommer handla om allting som har med helikoptrar att göra. Ett intresse som växer hos många svenskar där både modellbyggande och att faktiskt flyga helikopter växer i populäritet. För dig som är nyfiken på att ta helikoptercertifikat kan det vara bra att veta vilken typ av certifikat man kan ta:

  • helikopterPrivate Pilot License (PPL) vilket är en licens så att du får flyga helikopter privat. Det innebär även att du kommer ta med vänner, familj och bekanta på dina flygturer. Denna licens är vanligast för privatpersoner och kostar runt hundra tusen kronor att ta.
  • Commercial Pilot Licence (CPL) är en licens som gör att du får flyga helikopter som jobb. Exempelvis rundflygningar med turister och liknande, dock inte för så kallade tvåoilotsystem.
  • Airline Transport Pilot License (ATPL) med denna licens kan du agera befälhavare för de flesta typer av helikoptrar, dock en i tvåpilotssystem utan ATPL-certifikat.
  • Instrument Rating (IR) är ett komplement till PPL och CPL vilket innebär att du får flyga under andra väderomständigheter med hjälp av instrument.
  • Multi Crew Cooperation (MCC) är den nödvändiga licensen för att flyga i tvåpilotsystem. OBS att denna licens kostar väldigt mycket pengar och inte rekommenderas för privatpersoner. De som tar denna typ av licens får det oftast betalt av företaget de jobbar på.