Vätgasdrivna flygplan

Under senare tid har civil flygtrafik ökat med cirka fem procent varje år. Det innebär en stor påfrestning för klimatet och flyget har ofta utmålats som en stor miljöbov. I forskningsprojektet Cryoplane har 35 länder gått samman för att utveckla flygplan som drivs på vätgas för att minska flygets negativa miljöpåverkan.

Sveriges bidrag till projektet

I forskningsprojektet Cryoplane representeras Sverige av Totalförsvarets forskningsanstalt, FOI, som tidigare gick under namnet Flygtekniska försöksanstalten. Sex personer är delaktiga i arbetet och FOI är ansvariga för att leda den arbetsgrupp som heter ”Transition scenarios” vilket betyder övergångsscenarier på svenska. I gruppen finns också representanter från Berlins universitet, forskare från Italien samt ett holländskt företag, Shell Hydrogen, som producerar flytande väte.

Att använda väte som bränsle

För att använda sig av vätgas som bränsle måste det förvaras i flytande form vilket betyder att det förvaras i flygplanets tankar vid -253°C och övertryck. Bränslet tillverkas genom en process där elektrisk energi ombildas till kemisk energi. Genom att använda förnyelsebara energikällor blir processens koldioxidutsläpp minimala. Energiinnehållet i flytande vätgas är ungefär dubbelt så högt som i det bränsle som används i flyg idag, vilket gör att det kommer att behövas en mindre mängd för samma sträcka än idag.

Vätgas – flygtrafikens framtid?

Eftersom ett vätgasdrivet flygplan endast släpper ut vattenånga är det ett mycket attraktivt alternativ till dagens fossila bränsle som används inom den globala flygindustrin. Forskare är positiva till att tekniken med vätgas kan komma att bli framtidens bränsle då det är fullt möjligt att bygga vätgasmotorer. Det kan dock komma att ta lång tid och bli kostsamt att byta ut hela flygflottan så vi kommer att få vänta ett tag till innan skiftet till vätgas blir verklighet.